Keurmerk voor opleidingsbedrijven, realisatie website en nieuwsbrief

8 juni 2018 | Referenties

Het excellente opleidingsbedrijf is een nieuw keurmerk binnen de opleidingsbedrijven voor bouw en infra. Zij willen een unieke rol spelen in het opleiden en plaatsen van vakmensen in de bouw- en infrasector. Dit doen zij door een collectief van excellente bedrijfsscholen te vormen die in de volle breedte topkwaliteit en aansluiting bij alle stakeholders bieden. Zij bieden hiermee een landelijke dekkende samenwerking van opleidingsbedrijven die de instroom verzorgen voor onze sectoren en de kwaliteit bewaken van de vakmensen die we opleiden. Zij leveren extra kwaliteit op basis vier pijlers.

Talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding
Zij halen het beste uit studenten door hen te helpen bij het maken van keuzes en het bieden van werkgarantie. Dankzij ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling en doorlopende bijscholing bieden wij een blijven perspectief.

Vakmanschap
Zij leiden op tot ambachtelijk en innovatief vakmanschap en begeleiden tot professionele zelfstandigheid. Zij bieden individueel maatwerk aan de vakman en het bedrijf en faciliteren een leven lang ontwikkelen en training in softskills.

Contextrijke omgeving
Zij handelen naar de wensen en verwachtingen van onze afnemer, de bouwen infrasector. Hierbij spelen ze in op de sterk en snel veranderen de markt en klantbehoeften door continue te investeren in vernieuwende en verbeterde opleidingsprogramma’s, kennisdeling en co-creatie. In onze leeromgeving is de realistische werkomgeving herkenbaar.

Professionaliteit
Zij zetten zwaar in op professionaliteit en de scholing en ontwikkeling van niet alleen de vakman en het bedrijf maar ook van eigen mensen. Hun infrastructuur is eigentijds en professioneel ingericht. Zij tonen lef en ambitie en komen onze beloften na. Dit monitoren ze met prestatie indicatoren waardoor zij prestaties naar zichzelf, hun klanten en de samenleving kunnen verantwoorden. Zowel bedrijven in onze sector als hun studenten en cursisten weten wat te verwachten en deze verwachtingen maken zij waar.

Voor het excellente opleidingsbedrijf realiseerde 1412 Marketing & Media in prettige samenwerking met KNEH Creatief een website en nieuwsbrief.
Neem contact op